Informasjon om bruk av personopplysninger i MINDMAP-studien

Formålet med MINDMAP-prosjektet er å lære mer om hva bomiljøet betyr for, og kan bidra til, den (mentale) helsen til befolkningen. For å studere dette, sammenligner vi 16 byer fra Europa, Canada og USA i MINDMAP-prosjektet, slik at kunnskap om beste praksis og erfaringer kan deles. Dette gjøres ved å sammenligne data fra 10 eksisterende studier og knytte dem til kjennetegn ved bomiljøet. Nedenfor kan du lese hvordan vi håndterer data fra disse studiene i MINDMAP-prosjektet og hvordan personvernet ditt er sikret. Vi overholder naturligvis europeiske personvernforskrifter. Likevel kan det være grunner til at du ikke vil at vi skal bruke dataene dine til dette prosjektet. Hvis dette er tilfelle, ber vi deg om å fylle ut skjemaet nederst på denne siden. Vi vil deretter fjerne dataene dine fra MINDMAP-prosjektet.

Hvordan håndteres dataene?

En anonym datafil fra de forskjellige studiene er plassert på en sikker og lukket server. Gjennom et system for ekstern tilgang kan autoriserte MINDMAP-forskere bruke dataene til å gjennomføre en forhåndsgodkjent forskningsplan. Dataene på MINDMAP-serveren er helt anonyme og inneholder ingen personvernsensitiv informasjon.

Hvem har tilgang til dataene?

Tilgang gis bare til autoriserte MINDMAP-forskere. Hver gang det gis tilgang, er det for en spesifikk studie på grunnlag av en forhåndsgodkjent forskningsplan.

Hvilke data brukes?

Serveren inneholder data om flere faktorer. De fleste studier har bare informasjon tilgjengelig om noen av disse faktorene. Informasjon er tilgjengelig på:

 1. Mental helse og kognitiv funksjon (f.eks. depressive symptomer og huske-ord-test)
 2. Sosiodemografiske egenskaper (f.eks. kjønn, utdanningsnivå)
 3. Helseatferd (f.eks. røyking og alkoholforbruk)
 4. Sosiale faktorer (f.eks. sosial samhørighet og sosial støtte)
 5. Indikatorer for fysisk funksjon (f.eks. evne til å gå, eller evne til å gå i trapper)
 6. Kroniske tilstander (f.eks. diabetes og hypertensjon)
 7. Oppløselige biomarkører (f.eks. vitamin D) og genetiske markører (f.eks. APOE-gen)
 8. Urbane egenskaper (f.eks. tilgang til grønn bydel i bydel)

Hvordan garanteres personvernet mitt?

Flere sikkerhetstiltak er tatt for å beskytte ditt personvern.

 1. Alle data er anonyme; personlig informasjon ligger aldri på serveren.
 2. Data er bare tilgjengelig for autoriserte MINDMAP-forskere.
 3. Data på serveren kan bare brukes, de kan ikke lastes ned fra serveren.
 4. Serveren og bruken av den er beskyttet med de nyeste tilgjengelige sikkerhetstiltakene (f.eks. SSL-sertifikater, slutt-til-slutt-kryptering, brannmur), som også brukes til nettbank og handling på internett.

Hvordan anonymiseres dataene?

Dataene er fullstendig anonymisert før de lagres på MINDMAP-serveren. Personlig informasjon er bare tilgjengelig for databehandler i den opprinnelige studien. Nabolagskarakteristika er koblet til studien via en strengt regulert protokoll, og bare databehandlingsansvarlig for den opprinnelige studien er i stand til å koble egenskaper ved bostedet til studien. All personlig informasjon blir slettet av databehandleren før den lagres på serveren. MINDMAP-forskere har aldri tilgang til personlig informasjon og kan bare bruke de anonymiserte dataene på serveren.

Trekke seg fra MINDMAP-studien

Hvis du har deltatt i en tidligere helseundersøkelse, men ikke ønsker at dataene dine skal brukes i MINDMAP-prosjektet, kan du fortelle oss dette ved å fylle ut skjemaet nedenfor

Jeg ønsker ikke at dataene mine skal brukes i MINDMAP-prosjektet